Mapa Mental creado por grupo clase 4 de primaria. Itinerario en Proyecto de Investigación Acción . Ceip Azorín:. Formación a profesorado.